De voordelen van Aspen D

Deze dieselbrandstof van Aspen is speciaal voor u ontwikkeld. Het vermindert gezondheidsrisico's, heeft een optimale formule voor uw kleinere machine en zorgt voor minder impact op het milieu. Aspen D produceert namelijk 50-80% minder broeikasgassen dan traditionele fossiele diesel. Kortom, het is tijd om voor een ​​slimme en duurzame brandstof te kiezen, zodat u klaar bent voor de toekomst.

Minder
schadelijk voor
uw gezondheid

Gegarandeerd een
betrouwbare werking
van uw machine

Kies voor duurzaam
zodat de klant
voor u kiest

Omdat uw gezondheid waardevol is

Het gebruik van Aspen D vermindert de gezondheidsrisico's aanzienlijk omdat het minder schadelijke componenten bevat dan traditionele fossiele diesel, zoals zwavel en aromaten. Bovendien zorgt Aspen D voor een minder hinderlijke geur, zodat u meer kunt genieten van uw werkdag. Aspen D wordt altijd geleverd in een gesloten verpakking: u bent dus verzekerd van hoogwaardige, schone en gecontroleerde brandstof.

 

Kleinere machine, meer blootstelling Antwoord

Het werken met een schone dieselbrandstof in kleine machines is erg belangrijk vanwege hun eenvoudige uitlaatsystemen. Hierdoor wordt er meer onverbrande diesel uitgestoten waar u tijdens het werken aan blootgesteld wordt. Dus hoe schoner de diesel, des te minder risico voor uw gezondheid.

 • Minder schadelijk voor uw gezondheid
 • Minder aromaten en zwavel
 • Minder hinderlijke geur
 • Slim brandstofsysteem
 • Kwaliteit gegarandeerd
 • Uitstekende houdbaarheid

Voor optimale prestaties van uw machine

De schone formule van Aspen D garandeert een betrouwbare start en een uitstekende werking van uw machine, zelfs na lange stilstand of bij lage motortemperaturen. Aspen D bestaat uit hoogwaardige, stabiele brandstofcomponenten voor een schonere verbranding, waardoor er minder bezinking in de motor- en brandstofinjectoren achterblijft. Dit resulteert in een betrouwbaar presterende motor en minder kans op storingen. Maar er is meer: Aspen D kan tot wel vier keer langer bewaard worden dan traditionele fossiele diesel. Zonder biodiesel en met een verminderd risico op algengroei, is de kwaliteit het hele jaar door gegarandeerd.

 

Heeft uw machine tot nu toe op traditionele fossiele diesel gelopen?  Antwoord

U hoeft uw machine niet aan te passen om over te schakelen naar Aspen D. Het wordt zelfs beter: als machines eerder op een andere dieselbrandstof hebben gedraaid, reínigt Aspen D de injectoren om maximale prestaties te garanderen. En vanwege de speciale formule kunt u Aspen D het hele jaar door gebruiken, ongeacht de temperatuur.

 • Maximale motorprestaties en vermogen
 • Betrouwbare start en bediening
 • Minder afzet in de motor, schonere brandstofinjectoren en minder risico op filterblokkering
 • Geschikt voor langdurige opslag
 • Het hele jaar door hoge kwaliteit, zonder biodiesel 

Omdat u geeft om het milieu

Aspen D is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu, omdat het minder schadelijke componenten bevat dan traditionele fossiele diesel. Dit verbetert de kwaliteit van uw directe omgeving. En dat niet alleen: overstappen op Aspen D is een gemakkelijke manier om klimaatvriendelijker te werken. U hoeft uw machines niet aan te passen: schakel gewoon over naar een schonere brandstof. Omdat Aspen D is gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen, wordt de uitstoot van broeikasgassen met 50-80% verminderd! En let maar op: zodra u kiest voor duurzame brandstof, zullen uw klanten dat ook waarderen.

 

 • Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu
 • Minder schadelijk voor uw directe omgeving
 • Gemakkelijke manier om klimaatvriendelijk te werken
 • 50-80% minder broeikasgassen vergeleken met fossiele diesel
 • Gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen

Verschillen in GHS Gevarenaanduidingen voor diesel*

De onderstaande tabel toont de verschillen in gevarenaanduidingen, vermeld op het diesellabel.

Standaard diesel (EN590)** Aspen D
H332: Schadelijk bij inademing -

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker

-

H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

-

H315: Veroorzaakt huidirritatie

-

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

-


* Gevarenaanduidingen maken deel uit van het Globally Harmonized System of Classification and labelling of Chemicals (GHS).
** Standaard diesel die voldoet aan EN590: een norm gepubliceerd door het
Europees Comité voor Standaardisatie en die de fysische eigenschappen van alle dieselbrandstof voor auto's beschrijft.

 

Hoogwaardige, stabiele brandstofcomponenten

Aspen D bestaat uit hoogwaardige, stabiele brandstofcomponenten die intrinsiek stabieler zijn tegen oxidatie. Een van de grootste verschillen met gewone diesel is dat Aspen D geen biodiesel bevat. Biodiesel wordt vaak gemaakt van RME (Rape Methyl Esters) of FAME (Fatty Acid Methyl Esters). Tussen de 1-7% van deze grondstof wordt gemengd met gewone pompdiesel, om de diesel gedeeltelijk hernieuwbaar te maken. Biodiesel is echter sterk hygroscopisch en trekt water aan in de tank, wat het risico op bacteriegroei verhoogt wanneer de motor gedurende lange periodes niet wordt gebruikt. Met Aspen D heeft u dit probleem niet.

Slim brandstofsysteem

Met Aspen D en de herkenbare Aspen D-jerrycan bent u verzekerd van brandstofkwaliteit. Deze groene jerrycan is altijd goed afgesloten, dus de kans op brandstofvervuiling is klein. Uiteraard voldoet de jerrycan aan alle wet- en regelgeving voor transport, inclusief alle verplichte vermeldingen op het etiket. Aspen D vereist echter minder gevarensymbolen en waarschuwingen dan gewone diesel, omdat het minder schadelijke stoffen bevat voor mens, dier en milieu. En last but not least: u hoeft niet naar het benzinestation te rijden om diesel te halen. U kunt Aspen D gewoon kopen in dezelfde winkel waar u Aspen 2 en 4 koopt.

Bestel nu Aspen D

Ook beschikbaar in 25L en 200L

Aspen D is beschikbaar in 5 en 25 liter jerrycans, en vaten van 200 liter. Klik op onderstaande button voor een verkooppunt bij u in de buurt.

Verkooppunten