Hva er fornybart drivstoff?

Et fornybart drivstoff er laget med råstoffer som fornyes kontinuerlig i løpet av flere år. Trær og kornslag er eksempler på råstoffer som kan produseres på kort tid, sammenlignet med tradisjonelle fossile materialer som olje og gass, som per definisjon ikke er fornybare da det tar flere millioner år å danne dem. Bruken av fornybare råstoffer er avgjørende for å motvirke global oppvarming.

 

Global oppvarming

Fossile råstoffer, som råolje og kull, inneholder karbon fra flere millioner år siden. Dette karbonet ble ikke frigjort som CO2 etter at plantene døde den gangen, i og med at det lå under jorden. I løpet av den lange perioden under jorden fossiliserte materialet og ble ikke en del av karbonkretsløpet. Men ettersom vi nå bruker det som drivstoff, slippes karbonet ut i atmosfæren, noe som fører til en stor økning i CO2-utslipp. Dette utslippet av CO2 er så stort at dette ikke kan absorberes helt av våre planter og trær, så det blir hengende og danner et «teppe» rundt planeten vår. Varme fra solen når jorden og absorberes av CO2-et, og blir hengende i atmosfæren vår, og bidrar på den måten til økte temperaturer, dvs. drivhuseffekten, som fører til global oppvarming.

Hvordan hjelper fornybare råstoffer til med å begrense global oppvarming?

Ved bruk av fornybare råstoffer kan CO2-kretsløpet holde seg i balanse. Når trær, planter og korn får vokse, omdannes CO2 i deres livssyklus. Hvis vi deretter bruker dem til å lage drivstoff, vil dette CO2-et frigjøres. Så lenge det finnes nok levende planter til å absorbere denne CO2-mengden, har vi et nøytralt CO2-kretsløp.

Hvorfor vil vi begrense global oppvarming?

Etter hvert som jorden varmes opp fortsetter klimaet vårt å forandre seg. Klimaendringer vil være en alvorlig trussel til menneske- dyre- og planteliv. Blant konsekvensene er stigende havnivå, økte tørke- og varmeperioder, ekstrem nedbør og flom. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå denne syklusen hvis vi ønsker at jorden skal være et sunt og behagelig sted for barna våre og kommende generasjoner.

Hva om hele verden slår seg sammen?

I Parisavtalen (signert av 174 land 22. april 2016), ble regjeringer enige om at vi må gjennomføre alvorlige tiltak for å redusere global oppvarming. En måte å få til endringer på er å bytte fra fossile til fornybare energikilder, slik at vi kan oppnå en signifikant reduksjon av drivhusgassutslipp. Slik vil bidraget fra drivstoff til drivhuseffekten, og dermed global oppvarming, holde seg på en begrenset nivå. Overgangen fra tradisjonelle fossile drivstoff til fornybare råmaterialer er av avgjørende betydning innenfor mange områder i samfunnet vårt, fra oppvarming og strøm til materialer, kjemikalier og drivstoff.

Kjøp Aspen D

også tilgjengelig i 25 l og 200 l

Aspen D vil være tilgjengelig i 5- og 25-liters kanner og 200-liters fat. Klikk på knappen nedenfor for å finne distributører i landet ditt.

Distributører