Mitä on uusiutuva polttoaine?

Uusiutuva polttoaine on valmistettu raaka-aineista, jotka uusiutuvat jatkuvasti suhteellisen lyhyen ajan kuluessa. Puut ja viljat ovat esimerkkejä raaka-aineista, joita on mahdollista tuottaa lisää lyhyen ajan kuluessa; perinteiset fossiiliset raaka-aineet, kuten öljy ja maakaasu, ovat uusiutumattomia, sillä niiden muodostuminen kestää miljoonia vuosia. Uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntäminen on ehdottoman tärkeää, jotta voimme hillitä ilmaston lämpenemistä.

 

Ilmaston lämpeneminen

Fossiiliset raaka-aineet, kuten maaöljy ja kivihiili, sisältävät miljoonia vuosia sitten sitoutunutta hiiltä. Hiili ei vapautunut tuolloin kuolleiden kasvien mädäntyessä ilmakehään hiilidioksidina (CO2), koska se oli hautautuneena syvälle maaperään. Maan alle jäänyt materiaali fossiloitui, eikä se ollut osa hiilen kiertokulkua. Kun tällaista materiaalia käytetään polttoaineena, siihen sitoutunut hiili vapautuu ilmakehään, jolloin tuloksena on hiilidioksidipäästöjen huomattava lisääntyminen. Näin syntyvien päästöjen määrä on niin suuri, että kasvit ja puut eivät kykene sitomaan kaikkea hiilidioksidia, jolloin osa siitä kertyy ilmakehään. Hiilidioksidi absorboi osan maanpinnasta heijastuvasta auringon lämpösäteilystä, jolloin se jää lämmittämään ilmakehää ja maapallon lämpötila kohoaa vähitellen. Tätä vaikutusta kutsutaan kasvihuoneilmiöksi, ja ilmaston lämpeneminen on seurausta tästä ilmiöstä.

Kuinka uusiutuvat raaka-aineet auttavat hillitsemään ilmaston lämpenemistä?

Kun käytämme uusiutuvia raaka-aineita, hiilidioksidin kierto voi säilyä tasapainossa. Kun annamme puiden, kasvien ja viljojen kasvaa, ne muuttavat koko elinkaarensa ajan hiilidioksidia hapeksi. Jos sen sijaan käytämme ne polttoaineeksi, niistä vapautuu hiilidioksidia. Hiilidioksidin kierto säilyy tasapainossa sillä edellytyksellä, että maapallolla on riittävästi eläviä kasveja, jotka kykenevät absorboimaan vapautuvan hiilidioksidin.

Miksi ilmaston lämpenemisen hillitseminen on tärkeää?

Ilmastomme muuttuu lämpenemisen seurauksena. Ilmastonmuutos aiheuttaa vakavan vaaran ihmisille, eläimille ja kasveille. Sen seurauksia ovat esimerkiksi merenpinnan nousu, kuivuuden ja helleaaltojen lisääntyminen, voimakkaat sateet ja tulvat. Meidän on pyrittävä ehkäisemään näitä seurauksia kaikin käytettävissä olevin keinoin, jos haluamme, että maapallo on terveellinen ja miellyttävä elinympäristö myös tuleville sukupolville.

Kuinka eri maat toimivat yhdessä?

Eri maiden hallitukset ovat sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksessa (tämän sopimuksen oli allekirjoittanut 22. huhtikuuta 2016 mennessä 174 maata) ryhtymään mittaviin toimenpiteisiin ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Siirtyminen fossiilisista uusiutuviin polttoaineisiin on eräs tapa hillitä ilmastonmuutosta, sillä se vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Polttoaineiden käytön kokonaisvaikutukset kasvihuoneilmiöön ja ilmaston lämpenemiseen ovat silloin vähäisemmät. Siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön on ehdottoman tärkeää monilla eri aloilla lämmityksestä ja sähköntuotannosta materiaalien, kemikaalien ja polttoaineiden valmistukseen.

Osta Aspen D -polttoainetta

saatavilla myös 25 ja 200 litran erissä

Aspen D on saatavilla 5 ja 25 litran kanistereissa ja 200 litran tynnyreissä. Katso oman maasi jakelijat napsauttamalla alla olevaa painiketta.

Jakelijat