Aspen D -polttoaineen käytön edut

Aspenin dieselpolttoaine on kehitetty sinua varten. Se vähentää dieselin käyttöön liittyviä terveysriskejä, sen koostumus on optimoitu pienemmille koneille, ja sen ympäristövaikutukset ovat vähäisemmät. Aspen D -polttoaineen käytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat 50–80 % perinteistä fossiilista dieseliä alhaisemmat. Katso tulevaisuuteen valitsemalla älykkäämpi ja kestävämpi polttoaine.

Vähäisemmät
terveysvaikutukset

Luotettavammin
toimivat koneet

Vihreä vaihtoehto,
joka houkuttelee
uusia asiakkaita

Koska terveytesi on korvaamaton

Aspen D vähentää merkittävästi dieselin käyttöön liittyviä terveysriskejä, sillä se sisältää perinteistä fossiilista dieseliä vähemmän haitallisia ainesosia, kuten rikkiä ja aromaattisia hiilivetyjä. Työviihtyvyys on lisäksi parempi, kun ilmassa ei ole epämiellyttävää dieselin hajua. Aspen D toimitetaan tiiviisti suljetussa pakkauksessa, joten voit luottaa aina hankkimasi polttoaineen laatuun, puhtauteen ja ominaisuuksiin.

 

Pienet koneet, suuri altistus Lue lisää

Puhtaampi dieselpolttoaine on erityisen tärkeää pieniä koneita käytettäessä, koska tällaisten koneiden pakokaasujärjestelmät ovat yksinkertaisempia. Mitä puhtaampi dieselpolttoaine, sitä alhaisemmat terveysriskit.

 • Vähäisemmät terveysvaikutukset
 • Vähemmän aromaattisia hiilivetyjä ja rikkiä
 • Vähemmän epämiellyttävää hajua
 • Älykäs polttoaineen käsittely
 • Tarkoin valvottu laatu
 • Erinomainen säilyvyys

Optimaalinen suorituskyky

Aspen D -polttoaineen puhdas koostumus takaa luotettavan käynnistyksen ja erittäin tasaisen käynnin myös silloin, kun kone on ollut pidemmän aikaa käyttämättä tai kun moottori käynnistetään kylmänä. Polttoaine koostuu korkealaatuisista ja vakaista ainesosista, jotka mahdollistavat puhtaamman palamisen ja vähentävät siten moottorin ja polttoainesuuttimien karstoittumista. Tuloksena on suorituskykyisempi ja luotettavammin toimiva moottori. Eikä tässä vielä kaikki: Aspen D säilyy varastoituna 3–4 kertaa pidempään kuin perinteinen fossiilinen diesel. Luotettava laatu on taattu ympäri vuoden, koska Aspen D ei sisällä biodieseliä ja leväkasvuston muodostumisen riski on siten alhaisempi.

 

Oletko käyttänyt koneessasi perinteistä fossiilista dieseliä?  Lue lisää

Aspen D -polttoaineen käytön aloittaminen ei vaadi säätöjä tai muutostöitä. Jos koneessa on käytetty aiemmin erityyppistä dieselpolttoainetta, Aspen D puhdistaa polttoainesuuttimet, jolloin moottorin suorituskyky paranee. Aspen D -polttoainetta voidaan käyttää ainutlaatuisen koostumuksensa ansiosta ympäri vuoden, lämpötilasta riippumatta.

 • Optimaalinen moottorin suorituskyky ja teho
 • Luotettava käynnistys ja toiminta
 • Vähäisempi karstoittuminen, puhtaammat polttoainesuuttimet ja alhaisempi suodattimen tukkeutumisen riski
 • Soveltuu pidempiaikaiseen varastointiin
 • Ei sisällä biodieseliä  – säilyttää laatunsa ympäri vuoden

Koska välität ympäristöstä

Aspen D -polttoainetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi, sillä se sisältää perinteistä fossiilista dieseliä vähemmän haitallisia ainesosia. Tämä parantaa lähiympäristösi laatua. Eikä siinä kaikki: Aspen D -polttoaineeseen siirtyminen on helppo tapa toimia ilmastoystävällisemmin. Voit siirtyä käyttämään puhtaampaa polttoainetta ilman, että koneeseen tarvitsee tehdä muutoksia. Koska Aspen D on valmistettu yksinomaan uusiutuvista raaka-aineista, sen kasvihuonekaasupäästöt ovat 50–80 % fossiilisia polttoaineita alhaisemmat! Valitse vihreä vaihtoehto, joka houkuttelee uusia asiakkaita.

 

 • Ei luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi
 • Vähentää lähiympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia
 • Helppo tapa toimia ilmastoystävällisemmin
 • 50–80 % fossiilista dieseliä alhaisemmat kasvihuonekaasupäästöt
 • Valmistettu yksinomaan uusiutuvista raaka-aineista

Dieselpolttoaineiden GHS-vaaralausekkeiden erot*

Alla olevassa taulukossa on esitetty Aspen D -dieselpolttoaineen ja tavanomaisen dieselin pakkausetikettien vaaralausekkeiden väliset erot.

Tavanomainen diesel (EN 590 -standardin mukaan)** Aspen D
H332:Haitallista hengitettynä -

H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin

H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin

H351: Epäillään aiheuttavan syöpää

-

H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa

-

H315: Ärsyttää ihoa

-

H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

-


* Vaaralausekkeet ovat osa yhdenmukaistettua kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmää
(Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, GHS).
** EN 590 on European Committee for Standardization -standardisointijärjestön julkaisema standardi, jossa on kuvattu kaikkien ajoneuvoissa käytettävien dieselpolttoaineiden fysikaaliset ominaisuudet.

 

Korkealaatuiset ja vakaat polttoaineen ainesosat

Aspen D koostuu korkealaatuisista ja vakaista ainesosista, joiden luontainen hapettumisenkesto on tavanomaista parempi. Eräs tärkeistä eroista tavanomaiseen dieseliin verrattuna on, että Aspen D ei sisällä lainkaan biodieseliä. Biodiesel valmistetaan tyypillisesti rypsiöljyn metyyliestereistä (RME) tai rasvahappojen metyyliestereistä (FAME). Huoltoasemilla myytävään tavanomaiseen dieseliin sekoitetaan usein 1–7 % biodieseliä, jotta se olisi osittain uusiutuvaa. Biodiesel on kuitenkin erittäin voimakkaasti hygroskooppista, ja se aiheuttaa veden kertymistä polttoainesäiliöön, jolloin bakteerikasvuston muodostumisen riski on korkeampi, jos ajoneuvo on pidempiä aikoja käyttämättä. Aspen D -polttoainetta käytettäessä tätä ongelmaa ei ole.

Älykäs polttoaineen käsittely

Aspen D -tuotemerkki ja helposti tunnistettavissa oleva Aspen D -kanisteri ovat korkealaatuisen polttoaineen tae. Vihreät kanisterit on suljettu tiiviisti, joten polttoaineen saastumisen riski on erittäin alhainen. Kanisterin etiketin merkinnät auttavat varmistamaan, että polttoaineen kuljetus ja käsittely tapahtuvat voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Aspen D -polttoaineen pakkauksissa on kuitenkin huomattavasti tavanomaista dieseliä vähemmän varoitusmerkkejä ja -tekstejä, sillä se sisältää vähemmän ihmisille, eläimille ja luonnolle haitallisia ainesosia. Dieseliä ei lisäksi tarvitse lähteä hakemaan huoltoasemalta. Voit hankkia Aspen D -polttoaineen samasta liikkeestä kuin Aspen 2- ja 4-polttoaineet.

Osta Aspen D -polttoainetta

saatavilla myös 25 ja 200 litran erissä

Aspen D on saatavilla 5 ja 25 litran kanistereissa ja 200 litran tynnyreissä. Katso oman maasi jakelijat napsauttamalla alla olevaa painiketta.

Jakelijat