Hvad er vedvarende energi?

Vedvarende energi er fremstillet af råstoffer, der fornyes konstant i årenes løb. Træer og korn er eksempler på råstoffer, der kan produceres i et kort tidsrum. Det gælder ikke for traditionelle fossile stoffer, såsom olie og gas, der ikke er defineret som vedvarende, fordi det tager millioner af år at forme dem. Anvendelsen af vedvarende råstoffer er afgørende for at modvirke global opvarmning.

 

Global opvarmning

Fossile råstoffer, såsom råolie og kul, indeholder kulstof fra for millioner af år siden. Dengang blev kulstof ikke frigivet som CO2, når planterne døde, fordi det blev gemt under lag af jord. I løbet af den lange periode under jorden forstenede materialet og var ikke en del af kulstofcyklussen. Fordi vi nu bruger det som brændstof, frigives kulstoffet i atmosfæren og medfører en enorm øgning i CO2-udledningen. Denne frigivelse af CO2 er så stor, at den ikke kan opfanges fuldstændigt af vores planter og træer, så den svæver og skaber et ’tæppe’ rundt om planeten. Varme fra solen når planeten og opfanges af CO2’en og forbliver i vores atmosfære, hvor den medvirker til øgede temperaturer, som er drivhuseffekt, der forårsager global opvarmning.

Hvordan er vedvarende råstoffer med til at begrænse global opvarmning?

Når vi bruger vedvarende råstoffer, kan CO2-cyklussen være i balance. Når træer, planter og korn får lov til at gro, omsættes CO2 igennem deres livscyklus. Hvis vi bruger dem som energi, vil det frigøre CO2. Så længe der er nok levende planter til at absorbere denne mængde CO2, har vi en neutral CO2-cyklus.

Hvorfor vil vi begrænse global opvarmning?

Når jorden bliver varmere, vil vores klima være i konstant forandring. Klimaændringerne vil være en alvorlig trussel for menneskers, dyrs og planters liv. Det medfører blandt andet stigning i havniveauet, øget tørke og hedebølger, ekstrem nedbør og oversvømmelser. Vi må for enhver pris undgå den cyklus, hvis vi vil beholde jorden som et sundt og behageligt sted for vores børn og følgende generationer.

Hvordan samler vi kræfterne verden over?

I Paris-aftalen (underskrevet af 174 lande d. 22. april 2016), blev regeringer enige om, at vi må tage alvorlige forholdsregler for at begrænse global opvarmning til et minimum. En måde at påvirke forandringen på er at skifte fra fossil til vedvarende energi, på den måde opnår man en betydelig reduktion i drivhusgasserne. Dermed vil brændstoffernes bidrag til drivhuseffekten, og dermed også til global opvarmning, være begrænset. Overgangen fra traditionel fossil energi til vedvarende energikilder er vigtig til mange formål i vores samfund, fra opvarmning og elektricitet til materialer, kemikalier og brændstof.

Køb Aspen D

Fås også i 25l og 200l

Aspen D vil blive tilgængelig i 5 og 25 liter dunke og 200 liter tønder. Klik på knappen herunder og find forhandlere i dit land.

Forhandlere