Fordelene ved at bruge Aspen D

Aspens dieselolie er udviklet til dig. Den reducerer sundhedsrisikoen. Den er sammensat specielt til din lille maskine, og den er mindre belastende for miljøet. Aspen D skaber 50-80% mindre drivhusgasser end traditionel fossil diesel. Det er nu, du skal vælge smart og vedvarende energi, klar til at møde fremtiden.

Mindre
skadelig for
dit helbred

Pålidelig
maskindrift garanteret

Vælg grønt
og tiltræk
flere kunder

Fordi dit helbred er uerstatteligt

Aspen D nedsætter sundhedsrisikoen betydeligt, fordi den indeholder færre skadelige komponenter end traditionel fossil diesel, såsom svovl og aromater. Desuden kan du, uden den irriterende lugt, nyde din arbejdsdag igen. Aspen D leveres altid i en forseglet indpakning, så du kan være sikker på høj kvalitet, ren og kontrolleret brændstof.

 

Små maskiner, større eksponering Læs mere

At arbejde med en ren dieselolie i små maskiner er meget vigtigt pga. deres enkle udstødningssystem. Jo renere dieselolie du bruger, desto mindre er risikoen for dit helbred.

 • Mindre skadelig for dit helbred
 • Reducerede aromater og svovl
 • Mindre irriterende lugt
 • Smart brændstofhåndtering
 • Garanteret kvalitet
 • Fremragende levetid

For din maskines optimale ydelse

Aspen D’s rene sammensætning garanterer pålidelig start og fremragende maskinfunktion, selv efter lange perioders stilstand og ved lav motortemperatur. Den består af stabile brændstofkomponenter af høj kvalitet, der giver renere forbrænding og efterlader færre aflejringer i motor og brændstofinjektorer. Dette resulterer i en motor med pålidelig ydelse og reduceret risiko for svigt. Og det er ikke alt: Aspen D kan opbevares 3-4 gange længere end traditionel fossil diesel. Uden biodieselen og med reduceret risiko for algevækst er du garanteret kvalitet hele året rundt.

 

Har din maskine kørt på traditionel fossil diesel? Læs mere

Din maskine har ikke behov for justering før du skifter til Aspen D. Og endnu bedre: Hvis maskiner tidligere har kørt på andre dieselolier, vil Aspen D rense injektorerne og sikre maksimal ydelse. Og på grund af dens specielle sammensætning kan du bruge Aspen D hele året rundt, uanset temperaturen.

 • Maksimal motorydelse og effekt
 • Pålidelig start og funktion
 • Færre aflejringer i motoren, renere brændstofinjektorer og reduceret risiko for blokerede filtre
 • Velegnet til langtidsopbevaring
 • Kvalitet hele året uden biodiesel 

Fordi du værdsætter miljøet

Aspen D er ikke klassificeret som miljøfarlig, fordi den indeholder færre skadelige komponenter end traditionel fossil diesel. Den øger kvaliteten i dit nærmiljø. Men ikke kun det: At gå over til Aspen D er en let måde at være miljøvenlig på. Dine maskiner skal ikke tilpasses, du skal kun skifte til et renere brændstof. Fordi Aspen D er fremstillet af 100% vedvarende energikilder i stedet for fossile stoffer, reduceres drivhusgasser med 50-80%! Vælg grønt og tiltræk flere kunde.

 

 • Ikke klassificeret som miljøfarligt
 • Mindre skadelig for dit nærmiljø
 • Gør det nemt at være miljøvenlig
 • 50-80% færre drivhusgasser sammenlignet med fossil diesel
 • Fremstillet af 100% vedvarende kilder

Forskelle i GHS-faresætninger for diesel *

Tabellen herunder viser forskellene i faresætningerne, som skal stå på dieselmærkningen.

Standard diesel (opfylder EN590)** Aspen D
H332: Farlig ved indånding -

H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

H351: Mistænkt for at fremkalde kræft

-

H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

-

H315: Forårsager hudirritation

-

H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

-


* Faresætninger udgør en del af Globally Harmonized System of Classification and labelling of Chemicals (GHS).
** Standard diesel, der opfylder EN590: en norm, der er fastsat af den Europæiske Standardiseringsorganisation, der beskriver de fysiske egenskaber i alle diselbrændstoffer til motorer.

 

Stabile brændstofkomponenter af høj kvalitet

Aspen D består af stabile brændstofkomponenter af høj kvalitet, der i sig selv er mere stabile overfor oxidation. En af hovedforskellene i forhold til almindelig diesel er, at Aspen D ikke indeholder biodiesel. Biodiesel er ofte fremstillet af RME (Rape Methyl Esters) eller FAME (Fatty Acid Methyl Esters). Dette råstof er blandet ind almindelig diesel i en mængde af 1-7% for at gøre dieselen delvis vedvarende. Biodiesel er dog meget hydroskopisk og trækker vand ind i tanken, hvilket øger risikoen for bakterievækst, når maskinen står stille i længere perioder. Med Aspen D har du ikke det problem.

Smart brændstofhåndtering

Med Aspen D og den velkendte Aspen D dunk er du altid sikker på brændstofkvaliteten. Den grønne dunk er godt forseglet, så risikoen for forurening af brændstoffet er minimal. Naturligvis vil du også være i overensstemmelse med alle love og regler for transport med de obligatoriske tekster på etiketten. Aspen D har færre faresymboler og advarsler end almindelig diesel, med det er fordi den indeholder færre stoffer, der er skadelige for mennesker, dyr og natur. Sidst men ikke mindst: Du behøver ikke at køre til tankstationen for at få diesel. Du køber ganske enkelt Aspen D i den samme butik, hvor du køber Aspen 2 og 4.

Køb Aspen D

Fås også i 25l og 200l

Aspen D vil blive tilgængelig i 5 og 25 liter dunke og 200 liter tønder. Klik på knappen herunder og find forhandlere i dit land.

Forhandlere